Tin di trú Canada

Làm Hồ Sơ Định Cư Mỹ Bị Trả Về - Giải Quyết Như Thế Nào?

icon date Ngày đăng 21/11/2018 icon lượt xem Tin di trú Canada, Định cư châu mỹ

Hồ sơ bảo lãnh bị gởi trả về Sở nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) chiếu theo điều khoản 221(g) hay nhiều lý do khác nhau.

Hồ sơ bảo lãnh bị gởi trả về Sở nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) chiếu theo điều khoản 221(g) hay nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên xét về bản chất thật, hồ sơ bảo lãnh bị trả về USCIS với 2 lý do chính sau: 

1. Người bảo lãnh và đương đơn chưa chứng tỏ được mối quan hệ của họ là thật. 

2. Người bảo lãnh hoặc đương đơn đã từng khai man thông tin về tình trạng hôn nhân trong những hồ sơ xin thị thực trước đây. 

Hồ sơ bị trả về USCIS nghĩa là hồ sơ bị từ chối cấp visa nhưng do viên chức lãnh sự không đưa ra được bằng chứng cụ thể để thực sự từ chối nên lãnh sự quán sẽ gởi trả hồ sơ về USCIS nơi nhận hồ sơ ban đầu xét duyệt lại và ra quyết định thu hồi. 

Hồ sơ bị gởi về Sở Di trú sẽ thông qua quy trình như sau: 

a. Người được bảo lãnh sẽ nhận được thông báo từ chối. Trong thư sẽ thông cho người được bảo lãnh biết lí do hồ sơ bị gởi trả về USCIS 

b. Viên chức lãnh sự sẽ gởi hồ sơ về Mỹ đề nghị xét lại hồ sơ 

c. Trung tâm thị thực Quốc Gia Hoa Kỳ (NVC) nhận được hồ sơ trả lại, cơ quan này sẽ xem xét lại và ghi vào cơ sở dữ liệu 

d. NVC sẽ gởi hồ sơ về USCIS nơi tiếp nhận hồ sơ và đưa ra quyết định chấp thuận đơn xin bảo lãnh. 

e. Khi USCIS nhận được sẽ hồ sơ, Trung tâm dịch vụ sẽ gởi thông báo cho người bảo lãnh 

f. Trung tâm dịch vụ sẽ xem xét lại hồ sơ và gởi thông báo bổ sung thêm những chứng cứ. g. Người bảo lãnh có từ 60-90 ngày đề bổ sung những chứng cứ và thông tin được yêu cầu. 

h. Sau khi nhận được hồ sơ bổ sung, Trung tâm dịch vụ sẽ xem xét tái chấp thuận hay thu hồi hồ sơ. 
 

Nếu hồ sơ bị từ chối chính thức thì người bảo lãnh có thể làm đơn khiếu nại về kết quả này. Nhưng theo kinh nghiệm của US VISA khi hồ sơ đã trả về USCIS thì viên chức đã nêu ra được được những lập luận chắc chắn để đề nghị bác bỏ hồ sơ nên cách tốt nhất là người bảo lãnh và đương đơn nên làm những bước sau: 

1. Sau khi người bảo lãnh nhận được thư thông báo về hồ sơ bị gởi trả về USCIS, ngay lập tức người bảo lãnh nên làm đơn khiếu nại về kết quả của Lãnh sự quán. 

2. Cúng cố lại hồ sơ và mở lại hồ sơ mới. Khi mở lại hồ sơ mới, chứng tỏ” tình cảm của các bạn là thật, các bạn sẽ chờ đợi nhau, và cùng nhau vượt qua những rào cản để được chung sống bên nhau”. Nếu mối quan hệ của ban là thật thì trước sau gì cũng sẽ được đoạn tụ chỉ cần bạn chọn đúng hướng để xử lí hồ sơ