Đảo Síp (Cyrus)

Tổng Quan Chương Trình

icon date Ngày đăng 08/12/2018 icon lượt xem Đảo Síp (Cyrus), Định cư châu âu

Chương trình định cư đảo Síp lấy thẻ thường trú nhân.

Với chương trình đầu tư lấy thẻ thường trú nhân tại Síp, cam đoan cấp thẻ thường trú nhân cho nhà đầu tư trong vòng 2 tháng chỉ với một khoản đầu tư duy nhất, an toàn vào bất động sản trị giá 300.000 Eur.
Thẻ được cấp cho nhà đầu tư và người phối ngẫu (vợ/chồng), con cái phụ thuộc dưới 25 tuổi còn đang đi học toàn thời gian và bố mẹ của nhà đầu tư và người phối ngẫu.
– Tỉ lệ lấy thẻ thành công rất cao.
– Thẻ được cấp cực nhanh ( chỉ trong vòng 3 tuần – 2 tháng )

Chương trình định cư đảo síp có điều kiện như thế nào?

–  Không yêu cầu trình độ ngôn ngữ.

–  Không yêu cầu trình độ học vấn.

–  Không yêu cầu khám sức khoẻ.

–  Mỗi 2 năm có mặt tại Síp 1 ngày.

–  Đầu tư bất động sản tại Cyprus với tổng trị giá tối thiểu 300.000 EUR.

–  Không yêu cầu chứng minh nguồn gốc tiền đầu tư.

 

Lợi ích của việc sở hữu thẻ thường trú thi tham gia chương trình định cư đảo Síp.

Cho phép nhà đầu tư và gia đình sinh sống tự do tại Síp với hệ thống giáo dục và chăm sóc y tế rất tốt, du dịch dễ dàng tới các nước trong liên minh Châu Âu.

–  Có quyền sinh sống tự do tại síp, du lịch dễ dàng tới các nước trong liên minh châu âu

–  Cả gia đình có quyền lựa chọn tiếp tục sinh sống tại Việt Nam hoặc dùng thẻ để đến sinh sống tại Síp bất cứ lúc nào.

–  Có quyền thành lập doanh nghiệp và kinh doanh tại Síp với mức thuế ưu đãi rất thấp ( 12,5% )

–  Không phải đóng thuế thu nhập cá nhân nếu sống tại Cyprus dưới 183 ngày/năm

–  Nền giáo dục tiên tiến theo chuẩn Anh Quốc, miễn phí trường công đến năm 16 tuổi

–  Hệ thống chăm sóc sức khỏe tuyệt vời theo chuẩn Châu Âu

–  Được quyền thành lập doanh nghiệp và kinh doanh với chính sách ưu đãi thuế tuyệt vời tại Síp

–  Sau 7 năm có thể dễ dàng nộp hộ chiếu liên minh châu âu, trở thành công dân liên minh Châu Âu.

–  Thẻ thường trú được cấp là thẻ vĩnh viễn, có hiệu lực vô thời hạn.